Ακτινοθεραπεία

Περιγράφεται η δράση της ακτινοθεραπείας, οι φόβοι των ασθενών, ο σχεδιασμός και η προετοιμασία, καθώς και οι παρενέργειες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και μετέπειτα.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να γνωρίζουν τον τρόπο δράσης της ακτινοθεραπείας, τους φόβους των ασθενών κυρίως κατά το σχεδιασμό, καθώς και τις άμεσες και όψιμες παρενέργειες.

  

Λέξεις Κλειδιά

Ακτινοθεραπεία, δράση ακτινοβολίας, συναισθήματα ασθενών, άμεσες παρενέργειες, όψιμες παρενέργειες.