Ορμονικές και Συμπληρωματικές Θεραπείες

Περιγράφεται η χρησιμότητα των ορμονικών θεραπειών και σημειώνεται η δράση τους στον καρκίνο μαστού και προστάτη. Αναλύεται η χρήση των κορτικοστεροειδών και τα προβλήματα της ορμονικής θεραπείας εν γένει. Τέλος επεξηγούνται οι συμπληρωματικές θεραπείες, καθώς και οι ενδείξεις και αντενδείξεις τους.

 

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να περιγράφουν την αναγκαιότητα χρήσης ορμονών στον καρκίνο μαστού και προστάτη.

Επίσης να περιγράφουν τις ενδείξεις και αντενδείξεις των συμπληρωματικών θεραπειών.

  

Λέξεις Κλειδιά

Ορμονοθεραπεία, καρκίνος μαστού, καρκίνος προστάτη, κορτικοστεροειδή, παρενέργειες, συμπληρωματικές θεραπείες, ενδείξεις, αντενδείξεις.