1.Εισαγωγή στις οργανικές χημικές ενώσεις

  • Αναδρομή στην ιστορία της ανάπτυξης της οργανικής χημείας.
  • Το πλήθος των οργανικών ενώσεων.
  • Ανθρακικοί σκελετοί.
  • Ομοιότητες μεταξύ των οργανικών ενώσεων.
  • Σχέση της δομής των οργανικών ενώσεων με τις ιδιότητές τους.

Λέξεις Κλειδιά

Οργανική χημεία, οργανικές ενώσεις, ανθρακικοί σκελετοί, Άνθρακας.