7.Μηχανισμοί αντιδράσεων - Αντιδράσεις προσθήκης (Α΄μέρος)

  • Μηχανισμοί αντιδράσεων: μηχανισμοί ελευθέρων ριζών.
  • Πολικές αντιδράσεις.
  • Ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη.
  • Ηλεκτρονιόφιλα και πυρηνόφιλα αντιδραστήρια.
  • Προϊόντα προσθήκης στο διπλό δεσμό C=C.

Λέξεις Κλειδιά

Ταχύτητα αντίδρασης, ενεργό ενδιάμεσο, στάδιο αντίδρασης, μηχανισμός αντίδρασης, μηχανισμοί ελευθέρων ριζών, αντιδράσεις προσθήκης, ηλεκτρονιόφιλη προσθήκη, ηλεκτρονιόφιλα αντιδραστήρια, πυρηνόφιλα αντιδραστήρια.