2. Ιστορική αναδρομή

Αναλύονται οι προσπάθειες και έρευνες για τον ορισμό, την παρατήρηση και την κατάταξη των χρωμάτων, από την αρχαιότητα έως και τη αναγέννηση. Οι θεωρίες του Αριστοτέλη και άλλων ερευνητών και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της γνώσης στο χρώμα.

Λέξεις Κλειδιά

Το χρώμα στην αρχαιότητα στον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, ερευνητές του χρώματος.