3. Φως, ορατό φάσμα, οφθαλμός και όραση

Το φως δεν είναι τίποτε άλλο από εκείνο το μικρό μέρος του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας το οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος μέσω του οργάνου λήψης της ακτινοβολίας,  δηλαδή του οφθαλμού. Συνεπώς το φως μπορεί να οριστεί ως η ακτινοβολία του ορατού μέρους του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο μέσω της όρασης. Αναλύονται η πρη παρατήρηση, η πρόσληψη και η ανίληψη του χρώματος από τον ανθρώπινο οφθαλμό.

Λέξεις Κλειδιά

Φως, ορατό φάσμα, οφθαλμός, όραση, κωνία, ραβδία.