4. Οι θεωρίες της τριχρωματικής όρασης

Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες της τριχρωμίας -  η αντικειμενική - φυσιολογική διαδικασία της ευαισθησίας των κωνίων – του οφθαλμού -  στις τρεις χρωματικές περιοχές κόκκινου, πράσινου, και μπλε και οι θεωρίες των Young/Helmholtz και Hering που οδήγησαν στην ανάπτυξη των σύγχρονων συστημάτων κατάταξης, προσδιορισμού, μέτρησης και πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται στις γραφικές τέχνες.

Λέξεις Κλειδιά

Θεωρίες της τριχρωματικής όρασης, τριχρωματική θεωρία  των Young/Helmholz, θεωρία των αντίθετων χρωμάτων του Herring.