6. Χρωματικά μοντέλα και συστήματα

Για την περιγραφή και χρήση των χρωμάτων έχουν αναπτυχθεί χρωματικά μοντέλα και συστήματα ώστε να γίνει δυνατή η περιγραφή τους με μαθηματική μορφή. Από τα πιο σημαντικά χρωματικά μοντέλα στις Γραφικές Τέχνες είναι το μοντέλο RGB και το μοντέλο CMY(K). Η τριχρωμία αποτελεί τη βάση για τα δύο αυτά μοντέλα και για τις αντίστοιχες μεθόδους ανάμειξης των χρωμάτων, δηλαδή την προσθετική και την αφαιρετική. Έγχρωμη εκτύπωση, και τετραχρωμία.

Λέξεις Κλειδιά

Χρωματικά συστήματα RGB και CMY / CMYK, Τετραχρωμία.