7. Μέτρηση και πιστοποίηση των χρωμάτων

Συνθήκες, και συσκευές παρατήρησης και μέτρησης των χρωμάτων, η υποκειμενική παρατήρηση των χρωμάτων, φωτεινές πηγές, μεταμερισμός.

Λέξεις Κλειδιά

Μέτρηση και πιστοποίηση χρωμάτων, φωτεινές πηγές, συσκευές μέτρησης χρωμάτων.