2.Δομή επιχειρήσεων γραφικών τεχνών και χαρακτηριστικά σύγχρονων τεχνολογιών

Περιγράφονται:

  • Συστήματα παραγωγής γραφικών τεχνών.
  • Οι επιμέρους τομείς των επεξεργασιών γραφικών τεχνών.
  • Τα είδη των εντύπων.
  • Επιχειρήσεις του κλάδου των Γραφικών Τεχνών.

Λέξεις Κλειδιά

Επιχειρήσεις Γραφικών Τεχνών, έντυπα.