3.Ροή εργασιών γραφικών τεχνών – Χαρακτηριστικά σύγχρονων τεχνολογιών

Περιγράφονται:

  • Η ροή εργασιών σε τομείς των Γραφικών Τεχνών.
  • Τα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών (Management Information Systems – MIS) στις Γραφικές Τέχνες.

Λέξεις Κλειδιά

Ροή εργασιών, συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, GMG Workflow, Management Information Systems, MIS, Job Definition Format,  JDF, Digital Asset Management, DAM, web to print, δοκίμιο, Proof.