4.Αρχές και έννοιες της κοστολόγησης

Περιγράφονται:

  • Οι αρχές και έννοιες της κοστολόγησης.
  • Η σχέση κοστολόγησης και λογιστικής.

Λέξεις Κλειδιά

Κοστολόγηση, λογιστική κόστους.