6.Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα (ABC – ACTIVITY BASED COSTING)

Περιγράφεται η κοστολόγηση κατά δραστηριότητα (ABC).

Λέξεις Κλειδιά

Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα, ABC, ACTIVITY BASED COSTING.