5. Ούρα

Λήψη τυχαίου δείγματος ούρων, ούρων 12ώρου/24ώρου, συντηρητικά ούρων.

Στόχοι Ενότητας

Οδηγίες της τεχνικής λήψης ούρων για την γενική εξέταση ούρων και καλλιέργειες.

Λέξεις Κλειδιά

Ούρα, ουροκαλλιέργεια