6. Μυελός των οστών – Αρθρικό υγρό

Η διαδικασία λήψης, συντήρησης, μεταφοράς και επιπλοκών του μυελού των οστών και του αρθρικού υγρού.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση της τεχνικής λήψης του μυελογράμματος και τις τεχνικής λήψης του αρθρικού υγρού για βασικές εξετάσεις.

Λέξεις Κλειδιά

Μυελός, αρθρικό υγρό, μυελόγραμμα