8. Βρογχοαναρροφήματα και πτύελα

Βασικές γνώσεις του αναπνευστικού συστήματος καθώς και των κυριότερων τεχνικών λήψης των υγρών του.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση των τεχνικών λήψης βρογχοαναρροφημάτων και πτυέλων.

Λέξεις Κλειδιά

Βρογχοαναρροφήματα, πτύελα