10. Εκκρίματα ανώτερου αναπνευστικού συστήματος

Αναλυτικά τα εκκρίματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, η φυσιολογική χλωρίδα καθώς και το οφθαλμικό επίχρισμα.

Στόχοι Ενότητας

Οι τεχνικές λήψης φαρυγγικού, λαρυγγικού, οφθαλμικού, ρινικού υγρού και σάλιου.

Λέξεις Κλειδιά

Φάρυγγας , λάρυγγας , οφθαλμικό υγρό, ρινικό υγρό,  σάλιο