11. Γαστρικό υγρό Δωδεκαδακτυλικό Χολή

H σύσταση, η λήψη και οι επιπλοκές του γαστρικού και του δωδεκαδακτυλικού  υγρού, καθώς και της χολής.

Στόχοι Ενότητας

Οι τεχνικές λήψεις και η διαγνωστική αξία των εξετάσεων του γαστρικού και του δωδεκαδακτυλικού  υγρού και της χολής.

Λέξεις Κλειδιά

Γαστρικό υγρό, δωδεκαδακτυλικό υγρό,  χολή