13. Σπέρμα – Κολποτραχηλικό υγρό

Oι τεχνικές λήψης σπέρματος και  κολποτραχηλικού υγρού, ταυτοποίηση δείγματος και συντήρηση του.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των τεχνικών λήψης σπέρματος και κολποτραχηλικού υγρού, το σπερματοδιάγραμμα και το τεστ Παπανικολάου.

Λέξεις Κλειδιά

Σπέρμα, κολποτραχηλικό υγρό, σπερματοδιάγραμμα, τεστ Παπανικολάου