3. Ανίχνευση σιδηροβλαστών σε μυελό των οστών

Παρατήρηση σιδηροβλαστών στο μικροσκόπιο.

Στόχοι Ενότητας

Η αναγνώριση των σιδηροβλαστών στο μυελό των οστών με χρώση σιδήρου.

Λέξεις Κλειδιά

Μυελός των οστών, σιδηροβλάστες