4. Ανίχνευση Δικτυοερυθροκυττάρων μικροσκοπικά

Παρατήρηση και μέτρηση δικτυοερυθροκυττάρων.

Στόχοι Ενότητας

Αναγνώριση δικτυοερυθροκυττάρου μικροσκοπικά. Μέτρηση ΔΕΚ.

Λέξεις Κλειδιά

ΔΕΚ