6. Ωσμωτική αντίσταση ερυθροκυττάρων

Ώσμωση, διάχυση. Η ωσμωτική αντίσταση ερυθροκυττάρων

Στόχοι Ενότητας

Η ωσμωτική αντίσταση ερυθροκυττάρων σε διάφορες συγκεντρώσεις NaCl.

Λέξεις Κλειδιά

Ώσμωση, διάχυση