10. Απομόνωση ερυθροκυτταρικών ghosts

Απομόνωση ερυθροκυτταρικών ghosts.

Στόχοι Ενότητας

Η τεχνική της απομόνωσης ερυθροκυτταρικών ghosts.

Λέξεις Κλειδιά

Μεμβράνη ερυθρών αιμοσφαιρίων