1. Γενικές αρχές αιμοδοσίας, ιστορική αναδρομή, οργάνωση Αιμοδοσίας

Κατανόηση του οργανωτικού μοντέλου της Αιμοδοσίας στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ιδιαιτερότητες της Ελληνικής αιμοδοσίας, αιμοεπαγρύπνηση.

Στόχοι Ενότητας

Η ελληνική αιμοδοσία σε σχέση με το Ευρωπαϊκό και Αμερικάνικο μοντέλο.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοεπαγρύπνηση, αιμοδοσία