2. Επιλογή αιμοδότη προσέλκυση και διατήρηση εθελοντών αιμοδοτών

Επιλογή αιμοδοτών, εργαστηριακός έλεγχος πριν την αιμοδοσία, ιστορικό αιμοδότη, αποκλεισμός αιμοδότη (μόνιμος, προσωρινός), κατηγορίες αιμοδοτών (εθελοντής, συγγενικού περιβάλλοντος, αυτόλογος), τρόποι προσέλκυσης και διατήρησης εθελοντών αιμοδοτών.

Στόχοι Ενότητας

Η προσέλκυση και η επιλογή αιμοδοτών

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοδότης