3. Αιμοληψία για Αιμοδοσία. Αντιδράσεις και άμεσες ενέργειες

Ενέργειες πριν, κατά και μετά την αιμοληψία, αντισηψία, σήμανση ασκού, συνοδά σωληνάρια, χειρισμός ασκών πριν, κατά και μετά τη λήψη, κινητά συνεργεία αιμοληψίας, επιπλοκές αιμοληψίας (τοπικές, γενικευμένες), πρόληψη και αντιμετώπιση άμεσων παρενεργειών. Αιμαφαίρεση (θεραπευτική ή μη).

Στόχοι Ενότητας

Αιμοληψία για αιμοδοσία, αντιδράσεις και πρώτες βοήθειες.

Λέξεις Κλειδιά

Αιμοδοσία, ασκοί αίματος, CPDA