5. Το σύστημα κατά Rhesus

Γενετική του συστήματος κατά Rhesus, αντιγόνα και αντισώματα, λειτουργίες των αντιγόνων, αιμολυτική νόσος του νεογνού, παραλλαγές του συστήματος (weak, partial, null), προσδιορισμός των αντιγόνων Rhesus, τεχνική Dw.

Στόχοι Ενότητας

Η κλινική σημασία του συστήματος RH.

Λέξεις Κλειδιά

Σύστημα RH, D weak