1. Πλύσιμο ερυθρών αιμοσφαιρίων

Η σημασία του πλυσίματος των ερυθρών αιμοσφαιρίων με ισότονα διαλύματα.

Στόχοι Ενότητας

Αφαίρεση του πλάσματος και πλύσιμο των ερυθρών αιμοσφαιρίων με ισότονο διάλυμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπαιδευτούν στην απομάκρυνση του πλάσματος και της στοιβάδας των λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων. Στο τέλος της άσκησης να κατανοήσουν την παρασκευή εναιωρήματος ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Λέξεις Κλειδιά

Πλύσιμο ερυθρών αιμοσφαιρίων