2. Προσδιορισμός συστήματος ΑΒΟ σε πλάκα άμεσα

Η εκμάθηση του συστήματος ΑΒΟ.

Στόχοι Ενότητας

Ο προσδιορισμός του συστήματος ΑΒΟ σε πλάκα.

Λέξεις Κλειδιά

ΑΒΟ