4. Προσδιορισμός συστήματος Rhesus

Η εκμάθηση του συστήματος Rhesus.

Στόχοι Ενότητας

Ο προσδιορισμός του συστήματος Rhesus σε πλάκα.

Λέξεις Κλειδιά

Rhesus