6. Τεχνική gel test

Ο εργαστηριακός έλεγχος του συστήματος ΑΒΟ και Rhesus με την τεχνική gel test.

Στόχοι Ενότητας

Η σημασία και τα σφάλματα του προσδιορισμού ομάδων αίματος. Η εκμάθηση της επιβεβαιωτικής τεχνικής γέλεης.

Λέξεις Κλειδιά

Gel test