7. Άμεση Coombs

Αντισώματα έναντι ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Στόχοι Ενότητας

Ο προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Λέξεις Κλειδιά

Coombs