8. Έμμεση Coombs

Ο προσδιορισμός αντισωμάτων έναντι ερυθρών αιμοσφαιρίων στον ορό του ασθενή.

Στόχοι Ενότητας

Η σημασία του προσδιορισμού αντισωμάτων έναντι ερυθρών αιμοσφαιρίων στον ορό του ασθενή.

Λέξεις Κλειδιά

Coombs