10. Προσδιορισμός αντισώματος έναντι φαρμάκων

Ο εργαστηριακός έλεγχος του ασθενή για προσδιορισμό αντισώματος έναντι φαρμάκων.

Στόχοι Ενότητας

Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν την τεχνική προσδιορισμού αντισώματος έναντι φαρμάκων.

Λέξεις Κλειδιά

Αντισώματα έναντι φαρμάκων