12. Έλεγχος Συμβατότητας (Διασταύρωση)

Η σημασία της διασταύρωσης ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με την τεχνική της διασταύρωσης.

Λέξεις Κλειδιά

Διασταύρωση ερυθροκυττάρων