1. Χημεία του Άνθρακα - Δεσμοί και Δομή Οργανικών ενώσεων

Ατομικά τροχιακά - Ιοντικός και ομοιοπολικός δεσμός - Υβριδισμός - Διαμοριακές δυνάμεις.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη διαφορετικότητα του άνθρακα ως προς το σχηματισμό χημικών δεσμών και επομένως τη δομή των οργανικών ενώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Ατομικά τροχιακά, υβριδισμοί sp3, sp2, και sp, απλοί και πολλαπλοί δεσμοί.