4.1 Αλκάνια

Ονοματολογία, προέλευση, μέθοδοι παρασκευής, φυσικές και χημικές ιδιότητες αλκανίων.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των αλκανίων.

Λέξεις Κλειδιά

Αλκάνια, κορεσμένοι υδρογονάνθρακες, παραφίνες.