5.1 Αλκοόλες

Ονοματολογία - Μέθοδοι σύνθεσης - όξινος και βασικός χαρακτήρας - φυσικές και χημικές ιδιότητες, χρήσεις αλκοολών.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των αλκοολών.

Λέξεις Κλειδιά

Αλκοόλες.