5.2 Αιθέρες

Ονοματολογία-Μέθοδοι σύνθεσης- βασικός χαρακτήρας- φυσικές και χημικές ιδιότητες, χρήση αιθέρων.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των αιθέρων.

Λέξεις Κλειδιά

Αιθέρες.