7.2 Αμινοξέα – Πρωτεΐνες

Σύνθεση και ταξινόμηση αμινοξέων, διαλυτότητα αμινοξέων, οξεοβασική συμπεριφορά, διπολικό ιόν, ισοηλεκτρικό σημείο, στερεοχημική διάταξη, ανίχνευση αμινοξέων, σύνθεση και ανίχνευση πεπτιδίων, αποικοδόμηση πεπτιδίων, δομή και ανίχνευση πρωτεϊνών, μετουσίωση πρωτεϊνών.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη χημεία και το βιολογικό ρόλο αμινοξέων, πεπτιδίων και πρωτεϊνών.

Λέξεις Κλειδιά

Αμινοξέα, ισοηλεκτρικό σημείο, D και L στερεοχημική διάταξη αμινοξέων, ανίχνευση αμινοξέων, πεπτιδίων και πρωτεϊνών, μετουσίωση πρωτεϊνών.