9. Υδατάνθρακες

Δομή και ταξινόμηση - D και L στερεοχημική διάταξη μονοσακχαριτών - στερεοχημική απεικόνιση - κυκλική δομή - αντιδράσεις - δισακχαρίτες - πολυσακχαρίτες - σάκχαρα σε βιολογικά μόρια.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες των σακχάρων.

Λέξεις Κλειδιά

Μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, πολυσακχαρίτες, σάκχαρα σε βιολογικά μόρια, D και L στερεοχημική διάταξη μονοσακχαριτών, γλυκοζιτικός δεσμός.