10. Αρωματικοί υδρογονάνθρακες

Δομή βενζολίου, αρωματικότητα και κανόνας Hückel - ονοματολογία - ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση σε βενζόλιο, μονο- και διυποκατεστημένο βενζόλιο.

Στόχοι Ενότητας

Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δομή και τις ιδιότητες κατηγοριών αρωματικών οργανικών ενώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Αρωματικός χαρακτήρας, κανόνας Hückel, ηλεκτρονιόφιλη αρωματική υποκατάσταση σε αρωματικό δακτύλιο.