1. Συγκριτής

Στην εργαστηριακή άσκηση αυτή μελετάται η λειτουργία ενός τελεστικού ενισχυτή ως συγκριτή, με χρήση ενός κυκλώματος μέτρησης και παρακολούθησης της τιμής της θερμοκρασίας ενός χώρου καθώς και ενός κυκλώματος ανίχνευσης καρδιακού ρυθμού.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη λειτουργία ενός τελεστικού ενισχυτή σε συνδεσμολογία ανοιχτού βρόχου και να υλοποιήσουν απλά κυκλώματα σύγκρισης.

Λέξεις Κλειδιά

Συγκριτής, αισθητήρας θερμοκρασίας, ανίχνευση καρδιακού ρυθμού.