6.Υλοποίηση Βαθυπερατού Φίλτρου

Στην ενότητα αυτή εξηγείται αναλυτικά η διαδικασία σχεδίασης ενός βαθυπερατού φίλτρου και ο τρόπος υλοποίησης του.

Στόχοι Ενότητας

Ο στόχος της ενότητας είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα βαθυπερατό φίλτρο.

Βιβλιογραφία

  • Mancini, Op Amps for Everyone, Texas Instruments, 2002.
  • Χ. Χαλκιάς, Ι. Παπανάνος, Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων, Εκδόσεις Συμμετρία, 1987.

Λέξεις Κλειδιά

Προδιαγραφές βαθυπερατού φίλτρου, βαθυπερατό κύκλωμα Sallen-Key.