2. Αιτιολογικές προσεγγίσεις και επιστημονικές προκαταλήψεις (β’ μέρος)

Οι ψυχολογικοί και οικογενειακοί παράγοντες που επιδρούν στη χρήση τοξικών ουσιών.

Στόχοι Ενότητας

Η κατανόηση των ψυχολογικών και οικογενειακών παραγόντων που επιδρούν στη χρήση τοξικών ουσιών.

Λέξεις Κλειδιά

Tοξικοεξάρτηση, οικογενειακοί παράγοντες, δυσλειτουργικές οικογένειες, ψυχολογική παράγοντες