4. Συνθετική Προσέγγιση

Μελέτη των διαφορετικών Προσεγγίσεων που αφορούν την τοξικοεξάρτηση.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση της ανάγκης για συνθετική προσέγγιση της τοξικοεξάρτησης.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση, θεραπευτικές προσεγγίσεις, ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική, οικογενειακή θεραπεία