5. Η θεραπευτική κοινότητα ως νέα πρόταση

Η ιστορική αναδρομή της θεραπευτική κοινότητα ως μέθοδος απεξάρτησης και το ξεκίνημα των θεραπευτικών κοινοτήτων στη Ελλάδα.

Στόχοι Ενότητας

Παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης των θεραπευτικών κοινοτήτων στο διεθνή χώρο και στην Ελλάδα.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση και θεραπευτικές κοινότητες