6. Η ελληνική πραγματικότητα

Παρουσίαση του τρόπου αντιμετώπισης της χρήσης τοξικών ουσιών στον Ελλαδικό χώρο, καθώς και των προσπαθειών μείωσης της βλάβης. Επίσης παρουσιάζεται το ελληνικό εθνικό σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση των στόχων της εθνικής στρατηγικής για τα ναρκωτικά.

Λέξεις Κλειδιά

Tοξικοεξάρτηση, εθνικό σχέδιο δράσης, μείωση βλάβης, ιστορική αναδρομή