7. Θεραπευτικές Ομάδες

Η χρησιμοποίηση των θεραπευτικών ομάδων ως μέσω για την απεξάρτηση. Τα είδη των θεραπευτικών ομάδων και οι τρόποι λειτουργίας τους.

Στόχοι Ενότητας

Η εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας των θεραπευτικών ομάδων και των μεθόδων που χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και δυσκολιών των μελών των θεραπευτικών κοινοτήτων.

Λέξεις Κλειδιά

Τοξικοεξάρτηση, θεραπευτικές ομάδες