8. Η προσωπική αλλαγή

Περιγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χρήστες τοξικών ουσιών στην προσπάθεια ένταξης και παραμονής σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα.

Στόχοι Ενότητας

Κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι χρήστες τοξικών ουσιών στη προσπάθειά τους για ένταξη σε θεραπευτικό πρόγραμμα και την τήρηση των κανόνων και των αποδεκτών συμπεριφορών μέσα στα προγράμματα.

Λέξεις Κλειδιά

Tοξικοεξάρτηση, προσωπική αλλαγή, μακροχρόνια πρόγραμμα απεξάρτησης